Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum

 

Pro obor RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum jsou stanoveny tyto odborné předměty: