Nahoru

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum

Pro obor RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum jsou stanoveny tyto odborné předměty:

 • povinné předměty:

  1. chemie
  2. biologie
  3. volitelně předmět analytická a fyzikální chemie
  4. nebo mikrobiologie
 • nepovinné předměty:

  • technologické procesy
  • analytická a fyzikální chemie (pokud není volitelným předmětem)
   • skládá se z písemné zkoušky a z praktické zkoušky,
  • mikrobiologie (pokud není volitelným předmětem)
   • skládá se z písemné zkoušky a z praktické zkoušky,
  • matematika+ (vyšší úroveň matematiky)
   • skládá se formou písemného testu, zadaného CERMATem, který jej také vyhodnocuje − vhodné pro uchazeče vybraných VŠ.