Nahoru

Předměty profilové části maturitní zkoušky pro obor
RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků

Pro obor RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků jsou stanoveny tyto odborné předměty: