Nahoru

Dny otevřených dveří G, SPŠ a SOŠ

Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární pořádá ve školním roce 2021/2022 dny otevřených dveří, které se konají ve 2. poschodí budovy v Podskalské 10.
Dny otevřených dveří se budou konat ve dnech:
úterý  30. 11. 2021
pondělí  6. 12. 2021
(od 16:00 h),
(od 16:00 h),
úterý  4. 1. 2022
pondělí  10. 1. 2022
(od 16:00 h),
(od 16:00 h),
sobota  22. 1. 2022 (9:00−12:00 h).
Společné informace o oborech a přijímacím řízení jsou podávány každých 15 minut v učebnách 202, 209, 210 a 212.
 
 
POZOR: V důsledku epidemiologických opatření vlády se dní otevřených dveří smí zúčastnit pouze osoby, které splní jednu z následujících podmínek:
 
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to pouze pro:
  • osobu do dovršení 18 let věku;
  • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 (dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN);
  • osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů;
   • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC;
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů;
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník;
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 
Potřebné informace o studiu naleznete také na našich stránkách:
Představení studia a studijních oborů na naší střední škole (rozcestník)