Nahoru

Učební plán - školní rok 2023/2024

ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí — Denní studium

RVP: 16-01-M/01 — Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty32(12)32(12)33(12)33(12)130(48)
Český jazyk a literatura333312
1. cizí jazyk3(3)3(3)3(3)3(3)12(12)
Konverzace v cizím jazyce1(1)--2(2)2(2)5(5)
Občanská výchova--1124
Dějepis2------2
Matematika333312
Fyzika2------2
Biologie a ekologie3(1)3(1)3(0,5)312(2,5)
Obecná a anorganická chemie4(1)------4(1)
Organická chemie a biochemie--3----3
Tělesná výchova2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Informační a komunikační technologie3(3)3(3)----6(6)
Ekonomika--32--5
Chemie a ekologie--3(2)3(2)6(3)12(7)
Geografie22----4
Hydrologie a meteorologie----213
Geologie----2(0,5)--2(0,5)
Ochrana životního prostředí4(1)3(1)3(1)4(1)14(4)
Monitorování životního prostředí----2(1)2(1)4(2)
Matematický seminář----224
Volitelné vyučovací předměty:0-30-20-30-20-10
2. cizí jazyk0-20-20-2--0-6
Seminář z 1. cizího jazyka0-1------0-1
Seminář z českého jazyka----0-10-10-2
Seminář z monitorování životního prostředí------0-10-1
Počet vyučovacích hodin týdně32-3532-3433-3633-35130-140
Praxe2 týdny2 týdny2 týdny--6 týdnů