Nahoru

Výzvy k podání nabídky

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“

 

VOŠ, G, SPŠ a SOŠ, Praha 2, Podskalská 10, zastoupená ředitelem Ing. Milanem Chmelařem, vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky:

„NÁKUP A ZAPOJENÍ KONVEKTOMATU DO UZENÁŘSKÉ DÍLNY“

za účelem zadání zakázky na nákup a zapojení konvektomatu do uzenářské dílny ve Střední průmyslové škole potravinářských technologií, v budově Navrátilova 15, Praha 1.