Nahoru

Program ERASMUS+ v naší škole logo Erasmus+ logo Erasmus+

 

V rámci klíčové akce KA1 − vzdělávací mobility jednotlivců tohoto programu probíhají stáže pedagogů, studentů, žáků i absolventů školy v zahraničních podnicích. Tyto stáže jsou uznány jako povinné odborné praxe předepsané ŠVP a studijním plánem. Veškeré náklady na tyto zahraniční stáže jsou hrazeny z grantových prostředků.

V současné době probíhají tyto projekty:

     • My Profession – My Passion, 2020−1−CZ01−KA102−077712
     • Zažij školu jinak!, 2023−1-−CZ01−KA122−SCH−000129970

Podívejte se i na již uzavřené projekty:

     • Podskalska@EU, 2019−1−CZ01−KA102−060539
     • Brownfield sites and Sustainable Development − How a school can affect the local environment, 2018−1−IS01−KA229−038814−2
     • Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy III, 2018−1−CZ01−KA102−047414
     • Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy II, 2017−1−CZ01−KA102−035020

 
Další informace o jednotlivých realizovaných projektech lze nalézt také
na facebook facebooku a na instagram instagramu.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.