Nahoru

Zde si můžete stáhnout
některé dokumenty G, SPŠ a SOŠ

Dokumenty pdf jsou určeny k vytisknutí a vyplnění papírového formuláře (rukou, na psacím stroji ...), formuláře Wordu jsou určeny ke stažení do PC, vyplnění v textovém editoru (MS Word nebo kompatibilní textový editor) a vytisknutí již vyplněného dokumentu.

Chcete−li soubor stáhnout, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu před názvem dokumentu a z místní nabídky vyberte volbu "Uložit cíl jako ..."

Přihláška ke studiu na G, SPŠ a SOŠ (tiskněte oboustranně!)
přihláška k dennímu studiu      (tento dokument lze vyplnit v PC a vytisknout již vyplněný)
 
přihláška k dálkovému studiu      (tento dokument lze vyplnit v PC a vytisknout již vyplněný)
 
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
odvolání proti nepřijetí ke studiu - dokument pdf
odvolání proti nepřijetí ke studiu - formulář wordu
 
Zápisové lístky
žádost o vydání zápisového lístku - dokument pdf
 
Žádost
žádost (komisionální zkouška, ukončení studia ...) - dokument pdf
žádost (komisionální zkouška, ukončení studia ...) - formulář Wordu
 
Žádost o průkaz ISIC, ITIC, ALIVE   −   pouze žádost o nový průkaz, na žádost o prodloužení platnosti není formulář potřeba!
žádost o průkaz ISIC, ITIC, ALIVE - dokument pdf
 
Žádost o uznání nahrazující maturitní zkoušky z anglického jazyka
žádost o uznání nahrazující maturitní zkoušky z anglického jazyka - dokument pdf
žádost o uznání nahrazující maturitní zkoušky z anglického jazyka - formulář Wordu
 
Dálkové studium - uznání dosaženého vzdělání
žádost o uznání dosaženého vzdělání - dokument pdf
žádost o uznání dosaženého vzdělání - formulář Wordu
 
Dálkové studium - přijetí do vyššího ročníku
žádost o přijetí do vyššího ročníku - dokument pdf
žádost o přijetí do vyššího ročníku - formulář Wordu
 
Dálkové studium - pololetní zkoušky       (tiskněte oboustranně!)
protokol o pololetní zkoušce - dokument pdf
protokol o pololetní zkoušce - formulář Wordu