Nahoru

Úřadovny pro osobní návštěvu na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ


 
BUDOVA SÍDLA ŠKOLY
Podskalská 10
Praha 2
 
 
 
BUDOVA ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Navrátilova 15
Praha 1
 
S E K R E T A R I Á T   Ř E D I T E L E   (podatelna 1)
hodiny pro veřejnost
pondělí až čtvrtek 8:00-12:30 13:00-15:00
pátek 8:00-12:30 - - -

 

S T U D I J N Í   O D D Ě L E N Í   (podatelna 2)
hodiny pro veřejnost
pondělí 8:00-12:00 - - -
úterý až čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:00
pátek 8:00-12:00 - - -
hodiny pro studenty
úterý až čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:00
pátek 8:00-12:00 - - -

 

S T U D O V N A − K N I H O V N A
hodiny pro studenty
úterý 9:30-11:00
středa 9:30-11:00
čtvrtek 9:30-11:00
jinak dle dohody s Mgr. Hájkovou    > hajkovapodskalska.cz <

 

 
S E K R E T A R I Á T   A   S T U D I J N Í   O D D Ě L E N Í   (podatelna 3)
hodiny pro veřejnost
pondělí až čtvrtek 8:00-12:30 13:00-15:00
pátek 8:00-12:30 - - -
hodiny pro studenty
pondělí až čtvrtek 7:00-7:50 9:00-11:30 13:00-14:30
pátek - - - - - - - - -