Nahoru

Úřadovny pro osobní návštěvu na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ


 
BUDOVA SÍDLA ŠKOLY
Podskalská 10
Praha 2
 
 
 
BUDOVA ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
Navrátilova 15
Praha 1
 
 
S E K R E T A R I Á T   Ř E D I T E L E   (podatelna 1)
 
V době letních prázdnin úřední hodiny v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.
 

 

 
S T U D I J N Í   O D D Ě L E N Í   (podatelna 2)
 
V době letních prázdnin je mimo provoz.
 
Jeho činnost zastupuje sekretariát ředitele ve druhém patře budovy v Podskalské ulici.
 
V případě nutnosti je třeba si návštěvu studijního oddělení dohodnout e−mailem nebo pomocí webového formuláře.
 

 

 
S T U D O V N A − K N I H O V N A
 
V době letních prázdnin je mimo provoz.
 

 

 
 
SEKRETARIÁT A STUDIJNÍ ODDĚLENÍ (podatelna 3)
 
V době letních prázdnin je mimo provoz.