Nahoru

Organizace školního roku 2021/2022
na G, SPŠ a SOŠ

termín   událost
23. 8. až 30. 8. 2021 dodatečné a opravné zkoušky
1. 9. až 3. 9. 2021 opravné MZ - společná část
3. 9. až 10. 9. 2021 opravné MZ - praktická část a písemná část
13. 9. až 14. 9. 2021 opravné MZ - ústní část
   
1. 9. 2021 zahájení 1. pololetí
6. 9. až 10. 9. 2021 aklimatizační sportovní kurz pro 1. ročník
15. 11. 2021 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
25. 11. až 27. 11. 2021 Schola Pragensis
22. 12. 2021 sportovní den
2. 1. až 9. 1. 2022 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
9. 1. až 16. 1. 2022 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
14. 1. 2022 maturitní ples
16. 1. až 23. 1. 2022 lyžařský kurz pro 2. ročník (3. běh)
31. 1. 2022 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení
1. 2. 2022 zahájení 2. pololetí
11. 4. 2022 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
do 22. 4. 2022 odevzdání přihlášek k volitelným předmětům pro šk. rok 2022/2023
29. 4. 2022 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
13. 6. 2022 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Veterinářství
14. 6. 2022 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Analýza potravin a Ekologie a životní prostředí
15. 6. 2022 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Technologie potravin a Gymnázium
16. 6. 2022 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Přírodovědné lyceum
30. 6. 2022 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
1. 9. až 24. 9. 2021 praxe 4.V
27. 9. až 8. 10. 2021 praxe 2.V
11. 4. až 29. 4. 2022 praxe 1.V
19. 4. až 29. 4. 2022 praxe 2.A, 2.B, 2.C
16. 5. až 27. 5. 2022 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
13. 6. až 24. 6. 2022 praxe 1.A, 1.B, 1.C
   
do 31. 3. 2022 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
11. 4. až 28. 4. 2022 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
2. 5. až 4. 5. 2022 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
9. 5. až 13. 5. 2022 svatý týden maturitních tříd
16. 5. až 27. 5. 2022 ústní maturitní zkoušky
6. 6. 2022 předání maturitních vysvědčení
13. 6. 2022 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
25. 10. až 26. 10. 2021 ředitelské volno
27. 10. a 29. 10. 2021 podzimní prázdniny
23. 12. až 31. 12. 2021 vánoční prázdniny
4. 2. 2022 pololetní prázdniny
7. 3. až 11. 3. 2022 jarní prázdniny
14. 4. 2022 velikonoční prázdniny