Nahoru

Organizace školního roku 2022/2023
na G, SPŠ a SOŠ

termín   událost
22. 8. až 30. 8. 2022 dodatečné a opravné zkoušky
1. 9. až 2. 9. 2022 opravné MZ - společná část
5. 9. až 8. 9. 2022 opravné MZ - praktická část a písemná část
9. 9. až 13. 9. 2022 opravné MZ - ústní část
   
1. 9. 2022 zahájení 1. pololetí
5. 9. až 9. 9. 2022 aklimatizační sportovní kurz pro 1. ročník
27. 9. 2022 imatrikulace žáků 1. ročníku
14. 11. 2022 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
24. 11. až 26. 11. 2022 Schola Pragensis
22. 12. 2022 sportovní den
8. 1. až 13. 1. 2022 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
15. 1. až 20. 1. 2023 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
22. 1. až 27. 1. 2023 lyžařský kurz pro 2. ročník (3. běh)
31. 1. 2023 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení
1. 2. 2023 zahájení 2. pololetí
2. 2. 2023 maturitní ples
17. 4. 2023 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
do 21. 4. 2023 odevzdání přihlášek k volitelným předmětům pro šk. rok 2022/2023
28. 4. 2023 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
30. 6. 2023 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
5. 9. až 23. 9. 2022 praxe 4.V
26. 9. až 7. 10. 2022 praxe 2.V
17. 4. až 28. 4. 2023 praxe 1.V, 2.A, 2.B, 2.C
15. 5. až 26. 5. 2023 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
19. 6. až 29. 6. 2023 praxe 1.A, 1.B, 1.C
   
do 31. 3. 2023 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
11. 4. až 27. 4. 2023 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
2. 5. až 4. 5. 2023 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
9. 5. až 12. 5. 2023 svatý týden maturitních tříd
16. 5. až 26. 5. 2023 ústní maturitní zkoušky
31. 5. 2023 předání maturitních vysvědčení
12. 6. 2023 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
24. 10. až 25. 10. 2022 ředitelské volno
26. 10. až 27. 10. 2022 podzimní prázdniny
23. 12. 2022 až 2. 1. 2023 vánoční prázdniny
3. 2. 2023 pololetní prázdniny
13. 3. až 17. 3. 2023 jarní prázdniny
6. 4. 2023 velikonoční prázdniny