Nahoru

Organizace školního roku 2020/2021
na SPŠ a SOŠ

termín   událost
21. 8. až 28. 8. 2020 dodatečné a opravné zkoušky
1. 9. až 3. 9. 2020 opravné MZ - společná část
4. 9. až 9. 9. 2020 opravné MZ - praktická část a písemná část
14. 9. až 15. 9. 2020 opravné MZ - ústní část
   
1. 9. 2020 zahájení 1. pololetí
16. 11. 2020 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
3. 1. až 10. 1. 2021 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
10. 1. až 17. 1. 2021 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
28. 1. 2021 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení
1. 2. 2021 zahájení 2. pololetí
12. 4. 2021 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
do 23. 4. 2021 odevzdání přihlášek k volitelným předmětům pro šk. rok 2020/2021
30. 4. 2021 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
14. 6. 2021 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Veterinářství
15. 6. 2021 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Analýza potravin a Ekologie a životní prostředí
16. 6. 2021 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Technologie potravin
17. 6. 2021 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Přírodovědné lyceum
30. 6. 2021 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
1. 9. až 18. 9. 2020 praxe 4.V
21. 9. až 2. 10. 2020 praxe 2.V
12. 4. až 30. 4. 2021 praxe 1.V
19. 4. až 30. 4. 2021 praxe 2.A, 2.B, 2.C
17. 5. až 28. 5. 2021 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
14. 6. až 25. 6. 2021 praxe 1.A, 1.B, 1.C
   
do 31. 3. 2021 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
16. 4. až 29. 4. 2021 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
3. 5. až 4. 5. 2021 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
10. 5. až 14. 5. 2021 svatý týden maturitních tříd
17. 5. až 27. 5. 2021 ústní maturitní zkoušky
1. 6. 2021 předání maturitních vysvědčení
14. 6. 2021 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
29. 10. až 30. 10. 2020 podzimní prázdniny
21. 12. až 22. 12. 2020 ředitelské volno
23. 12. až 31. 12. 2020 vánoční prázdniny
29. 1. 2021 pololetní prázdniny
22. 2. až 26. 2. 2021 jarní prázdniny
1. 4. 2021 velikonoční prázdniny