Nahoru

Organizace školního roku 2023/2024
na G, SPŠ a SOŠ

termín   událost
24. 8. až 31. 8. 2023 dodatečné a opravné zkoušky
1. 9. až 12. 9. 2023 opravné MZ
   
4. 9. 2023 zahájení 1. pololetí
4. 9. až 8. 9. 2023 aklimatizační sportovní kurz pro 1. ročník
6. 10. 2023 imatrikulace žáků 1. ročníku
20. 11. 2023 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
23. 11. až 25. 11. 2023 Schola Pragensis
21. 12. 2023 sportovní den
7. 1. až 13. 1. 2024 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
14. 1. až 20. 1. 2024 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
21. 1. až 27. 1. 2024 lyžařský kurz pro 2. ročník (3. běh)
31. 1. 2024 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení
1. 2. 2024 maturitní ples
1. 2. 2024 zahájení 2. pololetí
15. 4. 2024 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
do 19. 4. 2024 odevzdání přihlášek k volitelným předmětům pro příští šk. rok
30. 4. 2024 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
3. 6. až 7. 6. 2024 sportovní kurz pro 3.G
10. 6. 2024 třídní schůzky budoucí 1.V + 1.L
11. 6. 2024 třídní schůzky budoucí 1.A + 1.B
12. 6. 2024 třídní schůzky budoucí 1.C + 1.D
13. 6. 2024 třídní schůzky budoucí 1.G
28. 6. 2024 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
4. 9. až 22. 9. 2023 praxe 4.V
25. 9. až 6. 10. 2023 praxe 2.V
2. 4. až 12. 4. 2024 praxe 1.A, 1.B, 1.C, 1.D
8. 4. až 26. 4. 2024 praxe 1.V
15. 4. až 26. 4. 2024 praxe 2.A, 2.B, 2.C
13. 5. až 24. 5. 2024 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
   
do 27. 3. 2024 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
11. 4. až 29. 4. 2024 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
2. 5. až 3. 5. 2024 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
6. 5. až 10. 5. 2024 svatý týden maturitních tříd
16. 5. až 28. 5. 2024 ústní maturitní zkoušky
3. 6. 2024 předání maturitních vysvědčení
14. 6. 2024 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
29. 9. 2023 ředitelské volno
26. 10. až 27. 10. 2023 podzimní prázdniny
22. 12. 2023 ředitelské volno
27. 12. 2023 až 2. 1. 2024 vánoční prázdniny
2. 2. 2024 pololetní prázdniny
5. 2. až 9. 2. 2024 jarní prázdniny
28. 3. 2024 velikonoční prázdniny