Nahoru

Partneři G, SPŠ a SOŠ

(všechny odkazy na této stránce vedou mimo web školy)

ČLENSTVÍ A SPOLUPRÁCE S OBOROVÝMI SVAZY
Logo Českého svazu pivovarů a sladoven   Erbovní znak cechu řezníků a uzenářů   Logo Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů
Škola je členem Českého svazu pivovarů a sladoven, Českého svazu zpracovatelů masa a Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů. Úzká spolupráce s nimi umožňuje odborný rozvoj učitelů, seznamování s moderními trendy technologií a podporuje prezentaci školy na veřejnosti.
Český svaz pivovarů a sladoven vybudoval v budově školy laboratoř výroby piva, sponzoroval zakoupení mikroskopů a řady dalších laboratorních pomůcek, pořádá exkurze do zahraničí. V současné době SPŠPT připravuje ve vzájemné autorské i finanční součinnosti s Českým svazem pivovarů a sladoven vydání nových učebnic odborných předmětů. Pracovníci školy se zúčastňují všech význačných akcí svazu, naopak pracovníci závodů jsou členy poradního sboru školy.
PODNIKY PIVOVARNICKÉHO PRŮMYSLU
Expozice značek Radegast a Velkopopovický Kozel Expozice značek Staropramen a Černá Hora Naše škola spolupracuje s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským i s jednotlivými podniky, jako jsou zejména pivovary Plzeňský Prazdroj (Radegast, Velké Popovice), Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar, Královský pivovar Krušovice, Pivovar Černá Hora, Pivovar Kácov, Pivovar Litovel, Pivovar Svijany a Pivovar Nymburk, dále minipivovary, zejména Pivovar a restaurace U Fleků, Klášterní pivovar Strahov, minipivovar České zemědělské univerzity a další malé i velké pivovary, ale i např. Sladovna Nymburk, člen společnosti Sladovny Soufflet ČR.
V jednotlivých závodech je zajišťována výuka praxe žáků. Závody umožňují exkurze žáků ve svých provozech. Firma THERMOTECHNIKA BOHEMIA, s. r. o., se podílela na vybavení školního pivovaru cvičným výčepním pultem.
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ - Fakulta potrav. a biochem. technologie
Logo Vysoké školy chemicko-technologické Na tuto školu nastupuje největší počet našich absolventů, kteří mají zájem o vysokoškolské studium. Pracovníci VŠCHT pořádají každoročně besedy pro žáky 4. ročníků s podrobnými informacemi o škole. Vzhledem k tomu, že SPŠPT je  fakultní školou VŠCHT,  umožňujeme studentům této vysoké školy zaměřeným na pedagogický směr vykonávat praxi pod vedením našich učitelů a podílíme se tak na přípravě nových pedagogů – chemiků. Odborníci této vysoké školy přednášejí na škole v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (Suchdol)
Logo Zemědělské univerzity v Praze Po ukončení studia na SPŠPT mnoho studentů pokračuje ve studiu v různých bakalářských či magisterských programech na Zemědělské univerzitě v Praze. Pedagogičtí pracovníci Zemědělské univerzity se v naší škole podílejí na výuce oborů Technologie potravin a Ekologie a životní prostředí, čímž umožňují prohlubovat a rozvíjet znalosti žáků. Žáci oboru Technologie potravin − technologie výroby piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů částečně absolvují praktickou výuku předmětu Dílenská cvičení ve školním pivovaru Zemědělské univerzity, kde se seznamují s chodem středního minipivovaru.
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - Pedagogická fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu
Logo Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Logo Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou a s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Vyučující tělesné výchovy se zúčastňují přednášek pořádaných FTVS a naopak studenti obou těchto fakult vykonávají na škole pedagogickou praxi pod vedením vyučujících SPŠPT.
PIVO PRAHA spol. s r. o.   PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s.
Ilustrační foto - pivo Tato společnost pracující v oblasti pivovarnictví vypracovala pro školu projekt laboratoře výroby piva; pracovníci firmy Pivo Praha přednášejí na škole v odborně zaměřených seminářích.   Logo Pacovských strojíren, a. s. Škola spolupracuje s Pacovskými strojírnami, a. s., které mj. jsou výrobcem školního minipivovaru, v němž probíhá praktická výuka vaření piva žáků oboru Technologie potravin - Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV CUKROVARNICKÝ   CUKROVARY A LIHOVARY TTD, a. s., Dobrovice
Logo Výzkumného ústavu cukrovarnického VÚC Praha pořádá pro školu odborné přednášky a umožňuje nejlepším žákům školy publikovat nejkvalitnější odborné práce.   Logo firmy Cukrovary a lihovary TTD, a. s. Cukrovar Dobrovice umožňuje žákům školy exkurze do svých provozů, prezentuje své výrobky ve škole, podílí se na provozu školních technologických učeben a výrazně se podílel na vybavení moderní mikrobiologické laboratoře.
PODNIKY PEKÁRENSKÉHO PRŮMYSLU
Logo fy SEMIX PLUSO, spol. s r. o. Logo fy Zeelandia, spol. s r. o. Logo fy TEN ART, spol. s r. o. Škola spolupracuje s podniky TEN ART, s. r. o., SEMIX PLUSO, spol. s r. o. a Zeelandia, spol. s r. o., které se spolupodílejí na modernizaci pekařské dílny ve škole.
PEKÁRNY
Logo firmy Backaldrin, s. r. o. Logo firmy Penam Dlouhodobě škola spolupracuje s řadou pekáren, např. Penam, Kontinua, LA LORRAINE, dříve Delta Frozen Products, Backaldrin. Uvedené firmy umožňují vykonávat praxi žáků ve svých provozech a podílejí se na chodu školní pekárny jak materiálně, tak prakticky - praxe vedou jejich technologové.
MASOZPRACUJÍCÍ PODNIKY
Logo firmy Kaufland ČR, v. o. s.
Logo firmy Globus ČR, k. s.Logo firmy Xaverov, a. s.
Logo firmy Řeznictví a uzenářství U Dolejších, DavleStudenti oboru Technologie potravin - zpracování masa vykonávají odbornou praxi i mimo budovu školy u partnerských firem Globus ČR, k. s., Řeznictví a uzenářství V. Aron, Řeznictví a uzenářství Hudera a syn, Řeznictví a uzenářství u Matků, Řeznictví a uzenářství Robertson, s. r. o., Řeznictví a uzenářství Maur, s. r. o., Řeznictví a uzenářství Kšána a syn, Řeznictví a uzenářství Václav Šmejkal, Beroun, Maso - uzeniny Milan Svoboda, Zimbo Czechia, s. r. o.
V průběhu školního roku vykonávají studenti také souvislou praxi v délce 2 až 3 týdny u firem ZŘUD - Masokombinát Písek CZ, a. s., ZŘUD - Masokombinát Polička, a. s., Globus ČR, k. s., Kaufland ČR, v. o. s., Xaverov, a. s. , Řeznictví a uzenářství U Dolejších, Davle, fa. Vláček, Mukařov a dalších.
DALŠÍ POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY
Prezentace značky Pepsi Škola spolupracuje i s řadou dalších společností, např. s výrobci nápojů Coca-Cola, Pepsi-Cola nebo LIHO Blanice. Tyto společnosti umožňují žákům školy exkurze do svých provozů, podílejí se na prezentacích školy, nabízejí absolventům školy pracovní příležitosti.
AKCENT International House Prague, s. r. o
Logo Akcent IH PragueBítovská 3, Praha 4
Naše škola uzavřela smlouvu o spolupráci se zkouškovým centrem Akcent IH Prague, na jejímž základě se mohou žáci naší školy zúčastnit cambridgeských zkoušek z angličtiny a Goethe-Zertifikat z němčiny za zvýhodněných podmínek.
... a jiní ...
Autoškola AMS Praha Jedním z dalších partnerů školy je Autoškola AMS Praha, která zajišťuje výuku motorových vozidel pro žáky studijního oboru Veterinářství a která má v budově školy v Podskalské ulici jednu ze svých učeben.