Nahoru

Pedagogický sbor VOŠ

Ing. Dagmar Adamcová
zástupce ředitele školy pro VOŠ
budova Podskalská 10
2. patro, kanc. zást. pro VOŠES
tel.: 221 595 403
e-mail: adamcovapodskalska.cz
Mgr. Martin Beňo
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: benopodskalska.cz
Mgr. Zuzana Beňová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: benovapodskalska.cz
Ing. Radka Brůžková
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P13
tel.: 221 595 437
e-mail: bruzkovapodskalska.cz
Ing. Jiří Divoký
vyučující
budova Navrátilova 15
3. patro, učebna výpočetní techniky
tel.: 221 595 479
e-mail: divokypodskalska.cz
Ing. Martin Dlabal
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 307
tel.: 221 595 456
e-mail: dlabalpodskalska.cz
Mgr. Jitka Freudlová
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P13
tel.: 221 595 437
e-mail: freudlovapodskalska.cz
Mgr. Štěpán Horálek
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: horalekpodskalska.cz
Ing. Ludvika Jakešová
zástupce ředitele školy pro ekonomiku
budova Podskalská 10
2. patro, kanc. zást. pro ekonomiku
tel.: 221 595 406
e-mail: jakesovapodskalska.cz
Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: klazarpodskalska.cz
Mgr. Tomáš Koukolík
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: koukolikpodskalska.cz
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: kratochvilpodskalska.cz
PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: malinovapodskalska.cz
Mgr. Martin Matas
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: mataspodskalska.cz
Mgr. Romana Mikulášková
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P13
tel.: 221 595 437
e-mail: mikulaskovapodskalska.cz
PaedDr. Helena Niederlová
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 111
tel.: 221 595 431
e-mail: niederlovapodskalska.cz
Mgr. Michaela Petříčková
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P11
tel.: 221 595 436
e-mail: petrickovapodskalska.cz
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: serakpodskalska.cz