Nahoru

školní poradenství

 

Výchovný poradce

Podskalská Navrátilova
Mgr. Balážová Romana RNDr. Šprincová Hana
tel.: 221 595 435
e-mail: balazovapodskalska.cz
tel.: 221 595 470
e-mail: sprincovapodskalska.cz
konzultace viz konzultační hodiny nebo dle dohody konzultace viz konzultační hodiny nebo dle dohody

 

metodik prevence

Podskalská Navrátilova
Ing. Romana Šlesingerová Mgr. Veronika Rausová Šajtarová
tel.: 221 595 455
e-mail: e-mail: slesingerovapodskalska.cz
tel.: 221 595 470
e-mail: sajtarovapodskalska.cz
konzultace dle dohody konzultace dle dohody

 

školní psycholog

Mgr. Kateřina Strádalová
  • poskytuje žákům psychologickou podporu v oblasti osobních, vztahových i rodinných problémů
  • nabízí individuální konzultace pro žáky, pedagogy i rodiče
  • poskytuje krizovou intervenci
  • pracuje se třídou
Podskalská Navrátilova
kabinet 118
tel. 221 595 435 (v konzultačních hodinách)
kabinet 105
konzultace každý čtvrtek 8:30−14:00 h konzultace sudé pátky 8:30−14:00 h
v případě potřeby lze dohodnout individuální konzultaci
e-mail: stradalovapodskalska.cz