Nahoru

Školská rada

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je při škole zřízena školská rada. Při své činnosti se řídí § 167 a § 168 Školského zákona.

Poslední volby do školské rady školy, v nichž byli zvoleni zástupci za žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků, studenty a pedagogické pracovníky, se konaly v září 2023.

V současné době pracuje školská rada ve složení:

 • za zřizovatele
  • Mgr. Albert Kubišta
  • Robert Veverka
 • za pedagogy SŠ
  • Mgr. Pavel Morávek − předseda
 • za pedagogy VOŠ
  • Ing. Dagmar Adamcová
 • za zákonné zástupce žáků SŠ
  • Mgr. Jan Dvořák
 • za studenty VOŠ
  • Jakub Kameník