Nahoru

Učební plán - školní rok 2020/2021

Účetnictví a finance — Denní studium — 3. ročník
Účetnictví a finance — Dálkové studium — 3. ročník
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity — 3. ročník
Účetnictví a finance — Denní studium — 1. až 2. ročník
Účetnictví a finance — Dálkové studium — 1. až 2. ročník
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity — 1. až 2. ročník

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Hodinové dotace denního studia — 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly2625
První cizí jazyk I-VI (A)0/3 Zk0/3 Zk
Druhý cizí jazyk I-VI0/3 Zk0/3 KZ
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI0/2 KZ0/2 KZ
Účetnictví I-VI (A)1/1 Zk1/1 Zk
Finance I-VI (A)2 Zk2 Zk
Daně I-IV1/1 KZ1/2 Zk
Mikroekonomie----
Makroekonomie----
Teorie práva a ústavní právo----
Občanské a obchodní právo----
Pracovní právo----
Finanční a trestní právo----
Bankovnictví----
Pojišťovnictví----
Popisná statistika----
Aplikovaná statistika----
Finanční matematika I-II----
Management----
Marketing I-II1 KZ1 KZ
Seminář k absolventské práci I-III0/1 z0/1 z
Praktikum verbální komunikace----
Prezentační a komunikační techniky I-II----
Tabulkové a databázové programy----
Pojistné na sociální zabezpečení0/2 KZ--
Účetnictví na počítači I-II0/3 KZ0/3 KZ
Finanční analýza I-II----
Hodnocení výkonnosti podniku1/1 KZ--
Hospodářská politika I-II2 KZ2 KZ
Psychologie I-II----
Sociální komunikace I-II----
Etika1 KZ--
Multikulturní výchova--1 KZ
Profesní etika a etiketa--2 KZ
Praxe 4 týdny--
Povinně volitelné moduly22
Účetnictví finančních institucí I-II (A)1/1 KZ1/1 Zk
Účetnictví neziskových organizací I-II (A)1/1 KZ1/1 Zk
Manažerské účetnictví I-II (A)1/1 KZ1/1 Zk
Matematická analýza----
Algebra a aplikovaná matematika----
Základy účetnictví I-II----
MS Access----
MS Excel VBA----
Součet2827
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Hodinové dotace dálkového studia — 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly10595
První cizí jazyk I-VI (A)10 Zk10 Zk
Druhý cizí jazyk I-VI10 Zk10 KZ
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI5 KZ5 KZ
Účetnictví I-VI (A)10 Zk10 Zk
Finance I-VI (A)10 Zk10 Zk
Daně I-IV10 KZ10 Zk
Mikroekonomie----
Makroekonomie----
Teorie práva a ústavní právo----
Občanské a obchodní právo----
Pracovní právo----
Finanční a trestní právo----
Bankovnictví----
Pojišťovnictví----
Popisná statistika----
Aplikovaná statistika----
Finanční matematika I-II----
Management----
Marketing I-II5 KZ5 KZ
Seminář k absolventské práci I-III10 z5 z
Praktikum verbální komunikace----
Prezentační a komunikační techniky I-II----
Tabulkové a databázové programy----
Pojistné na sociální zabezpečení5 KZ--
Účetnictví na počítači I-II10 KZ10 KZ
Finanční analýza I-II----
Hodnocení výkonnosti podniku5 KZ--
Hospodářská politika I-II10 KZ10 KZ
Psychologie I-II----
Sociální komunikace I-II----
Etika5 KZ--
Multikulturní výchova--5 KZ
Profesní etika a etiketa--5 KZ
Praxe 1 týden1 týden
Povinně volitelné moduly55
Účetnictví finančních institucí I-II (A)5 KZ5 Zk
Účetnictví neziskových organizací I-II (A)5 KZ5 Zk
Manažerské účetnictví I-II (A)5 KZ5 Zk
Matematická analýza----
Algebra a aplikovaná matematika----
Základy účetnictví I-II----
MS Access----
MS Excel VBA----
Součet110100
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Kreditní hodnocení modulů — 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly2626
První cizí jazyk I-VI (A)33
Druhý cizí jazyk I-VI33
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI22
Účetnictví I-VI (A)23
Finance I-VI (A)22
Daně I-IV23
Mikroekonomie----
Makroekonomie----
Teorie práva a ústavní právo----
Občanské a obchodní právo----
Pracovní právo----
Finanční a trestní právo----
Bankovnictví----
Pojišťovnictví----
Popisná statistika----
Aplikovaná statistika----
Finanční matematika I-II----
Management----
Marketing I-II11
Seminář k absolventské práci I-III11
Praktikum verbální komunikace----
Prezentační a komunikační techniky I-II----
Tabulkové a databázové programy----
Pojistné na sociální zabezpečení2--
Účetnictví na počítači I-II33
Finanční analýza I-II----
Hodnocení výkonnosti podniku2--
Hospodářská politika I-II22
Psychologie I-II----
Sociální komunikace I-II----
Etika1--
Multikulturní výchova--1
Profesní etika a etiketa--2
Praxe ----
Povinně volitelné moduly33
Účetnictví finančních institucí I-II (A)33
Účetnictví neziskových organizací I-II (A)33
Manažerské účetnictví I-II (A)33
Matematická analýza----
Algebra a aplikovaná matematika----
Základy účetnictví I-II----
MS Access----
MS Excel VBA----
Součet2929

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Hodinové dotace denního studia — 1. až 2. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:252630312726165
První cizí jazyk I–VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I–VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI 0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Účetnictví I–VI (A)2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk1/1 Zk1/1 Zk20
Finance I–VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk12
Daně I–IV----1/1 KZ1/1Zk1/1 KZ1/2 Zk9
Mikroekonomie2 KZ----------2
Makroekonomie--2 KZ--------2
Teorie práva a ústavní právo2 KZ----------2
Občanské a obchodní právo--2 KZ--------2
Pracovní právo----2 KZ------2
Správní a finanční právo------2 KZ----2
Bankovnictví ----3 KZ------3
Pojišťovnictví------3 KZ----3
Popisná statistika----2/1Zk------3
Aplikovaná statistika------1/2 Zk----3
Finanční matematika I–II1/2 KZ1/2 KZ--------6
Management I–II----0/2 KZ0/2 KZ----4
Marketing I–II--------0/2 KZ0/2 KZ4
Seminář k absolventské práci I–III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Písemná a elektronická komunikace--0/1KZ--------1
Prezentační a komunikační techniky I–II0/2 KZ0/2 KZ--------4
Tabulkové a databázové programy I–II----0/2KZ0/2 KZ----4
Pojistné na sociální zabezpečení--------0/2 KZ--2
Účetnictví na počítači I–II--------0/3 KZ0/3 KZ6
Finanční analýza I–II----0/1 KZ0/1 KZ----2
Hodnocení výkonnosti podniku--------1/1 KZ--2
Hospodářská politika I–II--------2 KZ2 KZ4
Psychologie I–II2 KZ2 KZ--------4
Sociální komunikace I–II----0/1 KZ0/1 KZ----2
Multikulturní výchova----------1 KZ1
Profesní etika I–II--------1 KZ2 KZ3
Povinně volitelné moduly:40----228
Účetnictví finančních institucí I–II (A)--------1/1 KZ1/1 Zk4
Účetnictví neziskových organizací I- II (A)--------1/1 KZ1/1 Zk4
Manažerské účetnictví I–II (A)--------1/1 KZ1/1 Zk4
Matematika I2/2 KZ----------4
Základy účetnictví I2/2 KZ ----------4
Volitelné moduly:00-4--------0-4
Matematika II--2/2 KZ--------0-4
Základy účetnictví II--2/2 KZ--------0-4
SOUČET:2926-3030312928173-177
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Hodinové dotace dálkového studia — 1. až 2. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin za rokZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:100105105110105100625
První cizí jazyk I–VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Druhý cizí jazyk I–VI10 KZ10 KZ10 Zk10 KZ10 Zk10 KZ60
Komunikace v prvním cizím jazyce I–VI5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ5 KZ30
Účetnictví I–VI (A)15 Zk15 Zk15 Zk15 Zk10 Zk10 Zk80
Finance I – VI (A)10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk10 Zk60
Daně I–IV----5 KZ5 Zk10 KZ15 Zk35
Mikroekonomie10 KZ----------10
Makroekonomie--10 KZ--------10
Teorie práva a ústavní právo10 KZ----------10
Občanské a obchodní právo--10 KZ--------10
Pracovní právo----10 KZ------10
Správní a finanční právo------10 KZ----10
Bankovnictví ----5 KZ------5
Pojišťovnictví------5 KZ----5
Popisná statistika----10 Zk------10
Aplikovaná statistika------10 Zk----10
Finanční matematika I–II10 KZ10 KZ--------20
Management I–II----5 KZ5 KZ----10
Marketing I–II--------5 KZ5 KZ10
Seminář k absolventské práci I–III------5 z10 z5 z20
Písemná a elektronická komunikace--5 KZ--------5
Prezentační a komunikační techniky I–II 10 KZ10 KZ--------20
Tabulkové a databázové programy I–II----10 KZ10 KZ----20
Pojistné na sociální zabezpečení--------5 KZ--5
Účetnictví na počítači I–II--------10 KZ10 KZ20
Finanční analýza I–II----5 KZ5 KZ----10
Hodnocení výkonnosti podniku--------5 KZ--5
Hospodářská politika I–II--------10 KZ10 KZ20
Psychologie I–II10 KZ10 KZ--------20
Sociální komunikace I–II----5 KZ5 KZ----10
Multikulturní výchova----------5 KZ5
Profesní etika I–II--------5 KZ5 KZ10
Povinně volitelné moduly:100----5520
Účetnictví finančních institucí I–II (A)--------5 KZ5 Zk10
Účetnictví neziskových organizací I–II (A)--------5 KZ5 Zk10
Manažerské účetnictví I–II (A)--------5 KZ5 Zk10
Matematika I10 KZ----------10
Základy účetnictví I10 KZ ----------10
Volitelné moduly:--0-5--------0-5
Matematika II--5 KZ--------0-5
Základy účetnictví II--5 KZ--------0-5
SOUČET:110105-110105110110105645-650
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Kreditní hodnocení modulů — 1. až 2. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:252630312727166
První cizí jazyk I–VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I–VI33333318
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI 22222212
Účetnictví I–VI (A)44442321
Finance I–VI (A)22222212
Daně I–IV----22239
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2 --------2
Teorie práva a ústavní právo2 ----------2
Občanské a obchodní právo--2 --------2
Pracovní právo----2 ------2
Správní a finanční právo------2 ----2
Bankovnictví ----3 ------3
Pojišťovnictví------3 ----3
Popisná statistika----3------3
Aplikovaná statistika------3----3
Finanční matematika I–II33--------6
Management I–II----2 2 ----4
Marketing I–II--------2 2 4
Seminář k absolventské práci I–III------1113
Písemná a elektronická komunikace--1--------1
Prezentační a komunikační techniky I–II22--------4
Tabulkové a databázové programy I–II----22----4
Pojistné na sociální zabezpečení--------2--2
Účetnictví na počítači I–II--------336
Finanční analýza I–II----11----2
Hodnocení výkonnosti podniku--------2--2
Hospodářská politika I–II--------2 2 4
Psychologie I–II2 2--------4
Sociální komunikace I–II----1 1----2
Multikulturní výchova----------11
Profesní etika I–II--------123
Povinně volitelné moduly:40----3310
Účetnictví finančních institucí I–II (A)--------336
Účetnictví neziskových organizací I- II (A)--------336
Manažerské účetnictví I–II (A)--------336
Matematika I4 ----------4
Základy účetnictví I4----------4
Volitelné moduly:00-4--------0-4
Matematika II--0-4--------0-4
Základy účetnictví II--0-4--------0-4
SOUČET: 29 26-3030313030176-180