Nahoru

NOVINKY

STŘEDNÍ ŠKOLA

12. 3. 2021, Mgr. Václav Krámek:
Na základě nových informací z MŠMT týkající se změn organizace maturitních zkoušek upravujeme průběh maturitních zkoušek takto:
1) Didaktické testy z ČJ, AJ a Ma budou probíhat 24. a 25. května 2021. Žáci budou mít na maturitním vysvědčení v těchto předmětech hodnocení - "uspěl". Pokud neuspějí, nemají maturitní vysvědčení.
2) Ústní zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka se v profilové části MZ se stávají nepovinnými. Způsob přihlašování k těmto nepovinným předmětů (přihláška a termín) bude dodatečně upřesněno.
3) Vydání vysvědčení za 4. ročník bude v pátek 7. května 2021 čas bude upřesněn po písemných zkouškách z ACH, MŽP, AFC a BIM.
Veškeré informace obdrží maturanti od svých třídních učitelů.Podrobnosti naleznete i na www.podskalska.cz v sekci maturitní zkoušky.

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Sídlíme na dvou adresách. Vyberte si jednu z našich škol.

© 2018 COMPUTER HELP, spol. s r. o. - Všechna práva vyhrazena