Nahoru

Učební plán - školní rok 2023/2024

Personální řízení — Denní studium — 2. až 3. ročník
Personální řízení — Přiřazené kredity — 2. až 3. ročník

Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení

Hodinové dotace denního studia — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:29272220
První cizí jazyk I–VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk
Druhý cizí jazyk I–VI0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ
Personální řízení I–VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk
Management I–II--------
Marketing I–II0/2 KZ0/2 KZ----
Andragogika I–II--------
Didaktika dospělých2 Zk------
Lektorské dovednosti--1/1 KZ----
Mikroekonomie--------
Makroekonomie--------
Psychologie I–IV 2 Zk2 Zk----
Sociální komunikace I–II0/2 KZ0/2 KZ----
Právo I–VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk
Písemná a elektronická komunikace0/1 KZ------
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I–II----2 Zk1/1 Zk
Interkulturální management I–II2 Zk2 Zk----
Profesní etika I–II----2 Zk2 Zk
Popisná statistika--------
Statistika demografie--------
Sociální politika I–II--------
Úvod do účetnictví--------
Financování podniku--------
Ekonomika práce a odměňování1/1 Zk------
Finanční analýza--1/1 Zk----
Daně2 KZ------
Obecná sociologie--------
Metodologie sociálních výzkumů--------
Tabulkové a databázové programy I–II0/2 KZ0/2 KZ----
Seminář k absolventské práci I–III--0/1 z0/1 z0/1 z
Personální informační systémy I–II----0/1 KZ0/1 KZ
Metody sociálně psychologického výcviku I–II ----2 KZ0/2 KZ
Prezentační a komunikační techniky I–II--------
Projektové řízení----1/1 KZ--
Odborná praxe--------
Povinně volitelné moduly:----66
Politika vzdělávání dospělých ------2 Zk (V)
Rozvoj lidských zdrojů I–II (A)----2 Zk (V)2 Zk (V)
Sociokulturní vzdělávání dospělých ----2 Zk (V)--
Úvod do gerontagogiky------1/1 Zk (V)
Metody personální práce I–II----0/2 Zk (P)0/2 Zk(P)
Znalostní management----2 Zk (V)--
Řízení lidských zdrojů I–II (A)----2 Zk (P)2 Zk (P)
Psychologie práce ----1/1 Zk (P)--
Psychologie organizace------1/1 Zk (P)
Volitelné moduly:----0-20
Sociologie výchovy a vzdělávání----2 Zk --
Sociologie práce a organizace----2 Zk --
SOUČET:292728-3026
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 
Zaměření povinně volitelných modulů (dle specializace ve třetím ročníku):
(V)Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání dospělých) 
(P)Řízení lidských zdrojů (personalistika) 

Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení

Kreditní hodnocení modulů — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:30282321
První cizí jazyk I–VI (A)3333
Druhý cizí jazyk I–VI3333
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI2222
Personální řízení I–VI (A)3333
Management I–II--------
Marketing I–II22----
Andragogika I–II--------
Didaktika dospělých2------
Lektorské dovednosti--2----
Mikroekonomie--------
Makroekonomie--------
Psychologie I–IV22----
Sociální komunikace I–II22----
Právo I–VI (A)2222
Písemná a elektronická komunikace1------
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I–II----22
Interkulturální management I–II22----
Profesní etika I–II----22
Popisná statistika--------
Statistika demografie--------
Sociální politika I–II--------
Úvod do účetnictví--------
Financování podniku--------
Ekonomika práce a odměňování2------
Finanční analýza--2----
Daně2------
Obecná sociologie--------
Metodologie sociálních výzkumů--------
Tabulkové a databázové programy I–II22----
Seminář k absolventské práci I–III--111
Personální informační systémy I–II----11
Metody sociálně psychologického výcviku I–II ----2 2
Prezentační a komunikační techniky I–II--------
Projektové řízení----2--
Odborná praxe--------
Povinně volitelné moduly:----88
Politika vzdělávání dospělých ------2 (V)
Rozvoj lidských zdrojů I–II (A)----3 (V)3 (V)
Sociokulturní vzdělávání dospělých ----3 (V)--
Úvod do gerontagogiky------3 (V)
Metody personální práce I–II----3 (P)3 (P)
Znalostní management----2 (V)--
Řízení lidských zdrojů I–II (A)----3 (P)3 (P)
Psychologie práce ----2 (P)--
Psychologie organizace------2 (P)
Volitelné moduly:----0-20
Sociologie výchovy a vzdělávání----2 --
Sociologie práce a organizace----2 --
SOUČET:302831-3329