Nahoru

RVP: Analýza potravin
ŠVP: Analýza potravin

Charakteristika oboru

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění ve všech kontrolních laboratořích zabývajících se chemickou, biologickou a mikrobiologickou analýzou vstupních surovin, meziproduktů, pracovního prostředí a výstupních produktů. Zájem o absolventy je nejen ve všech potravinářských závodech, ale i v závodech tukového průmyslu, ve výzkumných ústavech, v inspekci jakosti, v nemocnicích, v zemědělství, v institucích zabývajících se ekologií, biotechnologiemi. Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami platnými v ČR po vstupu do EU.

Každý absolvent tohoto oboru může pokračovat ve studiu na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické v Praze lze pokračovat ve studiu tohoto oboru a rozšířit si znalosti získané ve škole.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

  • zná a umí používat odbornou potravinářskou terminologii,
  • zná chemické složení, vlastnosti a zásady skladování surovin a pomocných látek a jejich využití v potravinářském průmyslu,
  • orientuje se v technologických procesech jednotlivých potravinářských výrob,
  • osvojil si základní analytické postupy a samostatně provádí příslušné analýzy v oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v potravinářském průmyslu,
  • umí vést samostatně veškerou laboratorní dokumentaci včetně evidence prováděných analýz,
  • dovede zajistit činnosti chemické a mikrobiologické laboratoře a vést menší pracovní kolektiv,
  • dovede používat standardy a normy používané v potravinářství, zná požadavky na udělení atestu jakosti a trvanlivosti,
  • umí posoudit trvanlivost a bezpečnost potravin,
  • zná principy a způsoby uchovávání surovin a potravinářských výrobků,
  • je seznámen s platnou potravinářskou legislativou.
Next