Nahoru

Třídní schůzky SPŠ a SOŠ

Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
 
pořádá ve školním roce 2020/2021 pro všechny studijní obory třídní schůzky,
 
které se budou konat vždy od 18:00 hodin v budově v Podskalské 10 ve dnech:
 
16. 11. 2020 12. 4. 2021

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročník (pro přijaté uchazeče o studium) se budou konat:
pro ŠVP dne v budově
Ekologie a životní prostředí − 1.B 22. 6. 2021 15:30 Podskalská 10
Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů − 1.C 22. 6. 2021 17:30 Podskalská 10
Veterinářství − 1.V 23. 6. 2021 15:30 Navrátilova 15
Přírodovědné lyceum − 1.L 23. 6. 2021 17:30 Navrátilova 15
Gymnázium − 1.G 28. 6. 2021 15:30 Podskalská 10
Analýza potravin + Technologie zpracování masa a masných výrobků
+ Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků − 1.A
28. 6. 2021 17:30 Podskalská 10