Nahoru

Třídní schůzky G, SPŠ a SOŠ

Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
 
pořádá ve školním roce 2023/2024 pro všechny studijní obory třídní schůzky,
 
které se budou konat vždy od 18:00 hodin v budově v Podskalské 10 ve dnech:
 
20. 11. 2023 15. 4. 2024

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročník (pro přijaté uchazeče o studium) se budou konat:
budoucí třída dne v budově
1.V + 1.L 10. 6. 2024  Navrátilova 15
1.A + 1.B 11. 6. 2024  Podskalská 10
1.C + 1.D 12. 6. 2024  Podskalská 10
1.G 13. 6. 2024  Podskalská 10