Nahoru

Třídní schůzky G, SPŠ a SOŠ

Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
 
pořádá ve školním roce 2021/2022 pro všechny studijní obory třídní schůzky,
 
které se budou konat vždy od 18:00 hodin v budově v Podskalské 10 ve dnech:
 
15. 11. 2021 11. 4. 2022

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročník (pro přijaté uchazeče o studium) se budou konat:
pro ŠVP třída dne v budově
Analýza potravin
Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků
Technologie zpracování masa a masných výrobků
1.A 14. 6. 2022 15:30 Podskalská 10
Ekologie a ochrana životního prostředí 1.B 14. 6. 2022 17:30 Podskalská 10
Gymnázium (s ekonomickým zaměřením) 1.G 15. 6. 2022 15:30 Podskalská 10
Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů 1.C 15. 6. 2022 17:30 Podskalská 10
Veterinářství 1.V 16. 6. 2022 15:30 Navrátilova 15
Přírodovědné lyceum 1.L 16. 6. 2022 17:30 Navrátilova 15