Nahoru

Učební plán - školní rok 2023/2024

ŠVP: Veterinářství — Denní studium

RVP: 43-41-M/01 — Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty32323230126(36,5)
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk3(3)3(3)3(3)3(3)12(12)
Konverzace v cizím jazyce----2(2)2(2)4(4)
Základy latiny2------2
Dějepis2------2
Občanská výchova--1113
Matematika333312
Fyzika2------2
Chemie3(0,5)2117(0,5)
Biologie4(0,5)3(0,5)--310(1)
Tělesná výchova2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Informační a komunikační technologie2(2)2(2)----4(4)
Ekonomika----123
Mikrobiologie a parazitologie--3(2)----3(2)
Doprava v zemědělství----2--2
Anatomie a fyziologie zvířat2(0,5)2(0,5)----4(1)
Chov zvířat22228
Výživa zvířat----2--2
Nemoci zvířat--2248
Porodnictví a inseminace----224
Farmakologie----2--2
Základní chirurgické postupy----224
Hygiena potravin----2--2
Zpracování živočišných produktů--2----2
Praxe2(2)2(2)----4(4)
Povinně volitelné vyučovací předměty------22
Kynologie------22
Hipologie------22
Volitelné vyučovací předměty0-20-20-40-40-12
2. cizí jazyk0-20-20-20-20-8
Matematický seminář----0-20-20-4
Počet vyučovacích hodin týdně32-3432-3432-3632-36128-140