Nahoru

Informace pro oponenty

K dispozici je formulář pro vypracování oponentského posudku v počítači.

Formulář je určen pro vyplnění v tabulkovém kalkulátoru Microsoft Excel. Stáhněte si formulář do svého počítače, vyplňte všechna pole posudku v tabulkovém kalkulátoru, hotový posudek vytiskněte (pokud možno oboustranně) a podepište. Vyplněný, vytištěný a podepsaný posudek předejte nebo zašlete na adresu studijního oddělení naší školy.