Nahoru

Sazebník úhrad za informace poskytované ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Náklady na tisk a kopírování

Pořízení černobílé kopie na kopírovacím stroji A4 A3
jednostranná kopie 2 Kč 4 Kč
oboustranná kopie 4 Kč 8 Kč

 

Skenování na kopírovacím stroji A4 A3
jedna stránka 1 Kč 2 Kč

 

Černobílý výtisk z tiskárny počítače A4
jedna stránka 2 Kč

 

Technický nosič dat CD, DVD
1 ks 24 Kč

 

Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání 250 Kč

 

Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Cena za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty, s. p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli.

 

Doplňkové služby

balné – paušál 30 Kč

 

Určující podmínky:

  1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku; tyto ceny nepodléhají DPH.
  2. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
  3. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  4. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
  5. Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání duplikátů; za ty jsou vybírány správní poplatky podle položky 16 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
  6. Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto službu škola nevykonává.