Nahoru

Cizí jazyk

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován.

Maturitní zkouška z cizího jazyka je ve školním roce 2023/2024 tvořena:

  • didaktickým testem − společná část (obsahuje dva subtesty − poslech a čtení a jazyková kompetence; má hodnocení uspěl/neuspěl),
  • písemnou prací − profilová část (trvá 90 minut, počet slov 200−230, lze používat překladové slovníky, hranice úspěšnosti je 7 bodů, maximálně lze získat 20 bodů),
  • ústní zkouškou − profilová část (hranice úspěšnosti je 10 bodů, maximálně lze získat 30 bodů).

Pokud žák neuspěje v jedné z dílčích zkoušek, opravuje pouze tuto zkoušku.

Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku ředitel školy stanoví 20 témat (monotematických). Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího také terminologickou znalost vztahující se k oboru vzdělávání. Ústní zkouška pro intaktní žáky trvá 15 minut, příprava 15 minut.