Nahoru

Český jazyk a literatura

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je ve školním roce 2023/2024 tvořena:

  • didaktickým testem − společná část,
  • písemnou prací − profilová část (trvá 120 minut, min. 250 slov, lze používat Pravidla českého pravopisu, hranice úspěšnosti je 7 bodů, maximálně lze získat 20 bodů),
  • ústní zkouškou − profilová část (hranice úspěšnosti je 10 bodů, maximálně lze získat 30 bodů).

Pokud žák neuspěje v jedné z dílčích zkoušek, opravuje pouze tuto zkoušku.

Ústní zkouška

Ústní zkouška je zadávána formou tzv. pracovních listů vytvořených ze školního seznamu, zveřejněného na webových stránkách školy. Listy vybraného díla obsahují:

  1. charakteristiku uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu),
  2. literárněhistorický kontext literárního díla,
  3. charakteristiku neuměleckého textu.

Školní seznam literárních děl

Škola sestavuje a zveřejňuje seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce, přičemž od jednoho autora mohou být v žákově seznamu maximálně 2 literární díla. Definitivní seznamy musí škola stanovit do 30. září 2023. Žák odevzdává vlastní seznam do 31. března 2024.

Ústní zkouška pro intaktní žáky trvá 15 minut, na přípravu má 15 minut.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák si vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.