Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024
RVP: Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí jsou stanoveny tyto předměty:

 1. český jazyk a literatura
  • skládá se z písemné zkoušky (19. dubna 2024) a z ústní zkoušky (23.−28. května 2024),
 2. anglický jazyk
  • skládá se z písemné zkoušky (26. dubna 2024) a z ústní zkoušky (23.−28. května 2024),
 3. monitorování životního prostředí
  • skládá se z praktické zkoušky obsahující témata laboratorních cvičení z biologie a chemie (25. nebo 29. dubna 2024) a z písemné zkoušky zahrnující témata z předmětů monitorování životního prostředí, hydrologie a meteorologie, geologie a chemie a ekologie − výpočty a vyčíslování rovnic (18. dubna 2024),
 4. ochrana životního prostředí
 5. volitelný předmět
  • biologie a ekologie
  • chemie a ekologie

nepovinné předměty:

mohou být 2 nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu, které mají týdenní hodinovou dotaci min. 4 hod. týdně. Nabídku volitelných zkoušek pro jednotlivé studijní obory určuje ředitel školy s přihlédnutím k profilu absolventa daného oboru.

 1. biologie a ekologie (pokud není jako volitelný předmět)
 2. chemie a ekologie (pokud není jako volitelný předmět)