Nahoru

Opakování ročníku při vyšším odborném studiu na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

04. Základní informace k životní situaci

Student může požádat o opakování ročníku na vyšší odborné škole.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Student vyšší odborné školy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel na konci zimního nebo letního období nesplnil všechny atesty.

Opakování ročníku lze povolit po posouzení dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti řediteli školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platí obecné lhůty pro vyřízení žádosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Úspěšné složení rozdílových zkoušek, pokud jsou ředitelem stanoveny (v případě odlišnosti obsahu učiva mezi předchozím a stávajícím ročníkem).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu školy info@podskalska.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti lze podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení a rozhoduje o něm MHMP, Odbor školství a mládeže.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Na studijním oddělení školy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Vedení školy.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pokud student nesplní všechny atesty v zimním období, musí k žádosti o opakování ročníku podat žádost o přerušení studia k 31. 8. daného školního roku.

Pokud student nesplní všechny atesty v letním období a nechce opakovat celý ročník, musí podat jen žádost o přerušení studia k 31. 1. následujícího kalendářního roku a ve studiu bude pokračovat v letním období stejného ročníku od 1. 2. v následujícím školním roce.

Pokud student nesplní všechny atesty v letním období a chce opakovat celý ročník, musí podat jen žádost o opakování ročníku a ve studiu bude pokračovat v zimním období stejného ročníku od 1. 9. v následujícím školním roce.