Nahoru

Přestup žáka nebo studenta na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

04. Základní informace k životní situaci

Žák jiné střední školy nebo student jiné vyšší odborné školy může (v odůvodněných případech) požádat o přestup na naši školu.

O žádosti rozhoduje ředitel naší školy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zletilý žák střední školy nebo student vyšší odborné školy. V případě nezletilého žáka podává žádost jeho zákonný zástupce; součástí žádosti zákonného zástupce musí být souhlas žáka.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žák nebo student musí být zapsán ke vzdělávání na střední škole nebo na vyšší odborné škole. K souhlasnému stanovisku ředitele je důležité, zda má v daném oboru volné kapacity, a jaká je shodnost učiva, přestupuje–li žák nebo student na školu z jiného oboru.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti řediteli naší školy.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na studijním oddělení VOŠ, G, SPŠ a SOŠ.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se musí doložit příslušnými doklady (doklad o dosaženém vzdělání, v případě nutnosti učební dokumenty absolvovaného vzdělání či jiný podklad, ze kterého lze obsah dosaženého vzdělání zjistit, např. ročníkové vysvědčení apod.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platí obecné lhůty pro vyřízení žádosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Úspěšné složení rozdílových zkoušek, pokud jsou ředitelem stanoveny. Teprve při úspěšném vykonání rozdílových zkoušek rozhodne ředitel školy o přestupu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu školy info@podskalska.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti lze podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení a rozhoduje o něm MHMP, Odbor školství a mládeže.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Na studijním oddělení školy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Vedení školy.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.