Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024
RVP: Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Veterinářství; ŠVP: Veterinářství jsou stanoveny tyto předměty:

 1. český jazyk a literatura
  • skládá se z písemné zkoušky (19. dubna 2024) a z ústní zkoušky (22.−28. května 2024),
 2. anglický jazyk
  • skládá se z písemné zkoušky (26. dubna 2024) a z ústní zkoušky (22.−28. května 2024),
 3. chov zvířat
 4. biologie a mikrobiologie
  • koná se formou ústní zkoušky (22.−28. května 2024); v ústní zkoušce jsou zahrnuty předměty biologie, mikrobiologie a parazitologie, anatomie a fyziologie zvířat.
 5. nemoci zvířat
  • skládá se z praktické zkoušky (22.−25. dubna 2024) a z ústní zkoušky (22.−28. května 2024); praktická zkouška probíhá ve školní veterinární klinice nebo v prostorách Veterinární nemocnice v Českém Brodě a obsahem je ověření praktických dovedností osvojených v rámci učební a odborné praxe. V ústní zkoušce jsou zahrnuty předměty nemoci zvířat, porodnictví a inseminace, základní chirurgické postupy.

nepovinné předměty:

mohou být 2 nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu, které mají týdenní hodinovou dotaci min. 4 hod. týdně. Nabídku volitelných zkoušek pro jednotlivé studijní obory určuje ředitel školy s přihlédnutím k profilu absolventa daného oboru.

 1. hygiena a technologie zpracování živočišných produktů