Nahoru

Organizace profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024
RVP: Analýza potravin
ŠVP: Analýza potravin

povinné předměty:

skládá se z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a ze zkoušek tří odborných předmětů uvedených v učebním plánu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může realizovat písemně, prakticky, ústně nebo kombinací uvedených forem.

Pro obor RVP: Analýza potravin; ŠVP: Analýza potravin jsou stanoveny tyto předměty:

 1. český jazyk a literatura
  • skládá se z písemné práce (19. dubna 2024) a z ústní zkoušky (16.−22. května 2024),
 2. anglický jazyk
  • skládá se z písemné práce (26. dubna 2024) a z ústní zkoušky (16.−22. května 2024),
 3. mikrobiologie
 4. analytická chemie
 5. volitelný předmět

nepovinné předměty:

mohou být 2 nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu, které mají týdenní hodinovou dotaci min. 4 hod. týdně. Nabídku volitelných zkoušek pro jednotlivé studijní obory určuje ředitel školy s přihlédnutím k profilu absolventa daného oboru.

 1. chemie potravin a biochemie (pokud není jako volitelný předmět)
  • koná se formou písemné zkoušky (18. dubna 2024),
 2. technologie potravin (pokud není jako volitelný předmět)
  • koná se formou ústní zkoušky (16.−22. května 2024),
 3. fyzikální chemie a instrumentální analýza (pokud není jako volitelný předmět)
  • koná se formou písemné zkoušky (18. dubna 2024).